Aké boli Vranovské zborové slávnosti?

Skončil sa 32. ročník medzinárodného zborového festivalu vo Vranove nad Topľou.

Vranovské zborové slávnosti patria k najstarším zborovým festivalom na Slovensku. Tohtoročný festival sa konal 20. – 23. júna vo Vranove nad Topľou a predstavilo sa na ňom osem speváckych zborov zo štyroch krajín. Záštitu nad podujatím prebrala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. 

Festival sa oficiálne začal v piatok 21. júna 2019 slávnostným prijatím zborov primátorom mesta Vranov nad Topľou. Po prijatí nasledovali festivalové koncerty vo Vranove a jeho okolí. Na koncerte v Evanjelickom kostole v Hanušovciach nad Topľou zaspievali štyri spevácke zbory – Miešaný spevácky zbor Jána Bohdana Hroboňa pri Evanjelickom a.v. Cirkevnom zbore Hanušovce nad Topľou, Detský spevácky zbor „DÚHA“ Debrecín z Maďarska, Zbor Svätého Michala z Michaloviec a Komorný spevácky zbor ZVONY zo Srbska. Prehliadkou toho najlepšieho v repertoári speváckych zborov bol galakoncert zborových slávností v Dome kultúry, na ktorom sa predstavil opäť Detský spevácky zbor „Dúha“ Debrecín z Maďarska, ďalej Miešaný spevácky zbor Shamayim a Miešaný spevácky zbor Avihayil z Izraela, Komorný spevácky zbor Zvony zo Srbska a Dievčenský a Mládežnícky spevácky zbor OZVENA z Vranova nad Topľou. V závere galakoncertu sa zbory rozlúčili s obecenstvom Mokrajacovou skladbou „Tebe pojem“ a Suchoňovou piesňou „Aká si mi krásna“ pod dirigentskou taktovkou Juraja Súdiho zo Srbska.

V rámci festivalu sa uskutočnili aj viaceré sprievodné podujatia ako stretnutia na Juskovej Voli či návšteva skanzenu
v Humennom a kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. Najzaujímavejšou sprievodnou akciou bol však workshop a seminár srbského pedagóga a dirigenta Juraja Súdiho na tému Činnosť slovenskej zborovej kultúry a jej vplyv na rozvoju a šírenie interkulturality vo Vojvodine “. Veľmi milým podujatím bolo tiež stretnutie žiakov zo ZŠ Lúčna so zbormi z Maďarska a Srbska. Súbory sa vzájomne predstavili v kvalitných vystúpeniach a ich program tanečne doplnil FS Ďatelinka. V posledný deň festivalu zbory vystúpili na omšiach a službách Božích v rámci chrámov vo Vranove nad Topľou.

Tridsiaty druhý ročník medzinárodného zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti bol výnimočným sviatkom spevu, pretože sa tu stretli a vymenili si skúsenosti vynikajúce spevácke zbory zo zahraničia i zo Slovenska. O úspechu podujatia svedčia i slová účastníkov, ktoré zanechali v kronike festivalu: „Bolo nám cťou byť súčasťou rozprávky, ktorá sa nazýva „Vranovské zborové slávnosti“.

Pripravili: Vilma Krauspeová, satb.sk
Foto: Vilma Krauspeová

PRIDAJ KOMENTÁR