Nová hymna i skladba venovaná Františkovi. Takto nacvičovali slovenské zbory pre pápeža

Pozreli sme sa ako vyzerali prípravy speváckych zborov na vzácnu návštevu z Vatikánu. 

Slovensko aktuálne žije dlhoočakávaným príchodom pápeža Františka. Jeho návštevu sprevádzajú rozsiahle organizačné prípravy, ktoré sa však netýkajú len bezpečnosti či dopravy, ale aj umeleckej časti programu návštevy. Stovky spevákov, tanečníkov i inštrumentálnych hráčov sa už niekoľko mesiacov v rôznych kútoch Slovenska usilovne pripravovalo, aby mohli podať čo najlepší výkon.

V Prešove a cappella a v staroslovienčine

Prvé stretnutie s pápežom, na ktoré sa mohli bežní ľudia zaregistrovať, je Božšká liturgia svätého Jána Zlatoústeho pred Mestskou športovou halou v Prešove. Počas tejto liturgie, ktorej bude predsedať pápež, budú spoločne spievať dva gréckokatolícke miešané zbory – Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda Košice a Zbor svätého Pavla Petra Gojdiča Vranov nad Topľou – Čemerné. 

Prvým krokom pri nácvikoch bolo zjednotenie sa v hudobnom prejave a uvedomenie si sily a možnosti väčšieho telesa.” hovorí Lucia Lovašová, hlavná dirigentka zboru, ktorá zároveň vedie košický zbor. “Práca so zbormi, predovšetkým však s Máriou Šandorovou – dirigentkou Zboru sv. P. P. Gojdiča, prispeli k tomu, že spoločná práca so všetkými členmi tohto vyše 60-členného zboru bola dynamická, inšpiratívna a nesmierne obohacujúca. Je mi cťou dirigovať týchto ľudí, ktorí do prípravy vložili veľa obety, energie a pokory a ktorých spev je prejavom modlitby, ktorá vychádza z ich srdca.” dodáva Lovašová.

Pri zostavovaní repertoáru sa kládol dôraz na celistvosť svätej liturgie, aby zborové skladby, ktoré zaznejú boli predovšetkým oslavnou modlitbou. Z dôvodu krátkeho časového úseku na prípravu sa vybrali skladby tvoriace základ repertoáru spomenutých zborov. Finálny repertoár tvoria kompozície viacerých autorov byzantskej hudby a okrem nich aj liturgický spev ľudových nápevov – tzv. prostopinije. Všetky liturgické nápevy a zborové skladby navyše zaznejú v staroslovienčine viachlasne bez akéhokoľvek hudobného sprievodu.

Z nácviku zborov: Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda Košice a Zbor sv. P. P. Gojdiča Vranov nad Topľou – Čemerné. Dirigentka Lucia Lovašová. Foto: Facebooková stránka Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča, Vranov n. Topľou – Čemerné
Osveta pre mladých v Košiciach

Ďalšie väčie podujatie, kde ľudia môžu vidieť pápeža, je Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. Ako hlavný zbor bol oslovený Zbor sv. Cecílie spolu s orchestrom, ktorý pravidelne účinkuje pri veľkých slávnostiach v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Okrem zboru boli ku spevom prizvaní aj študenti, členovia gymnáziálnych zborov a mladí ľudia pri reholi Saleziánov. Zbor má tak celkovo takmer 100 členov, pričom v ňom dominujú ženské hlasy. “V Zbore sv. Cecílie to berieme ako osvetu medzi mladými, ktorí nespievajú pravidelne štvorhlasné skladby. Je to zatiaľ veľmi pekná spolupráca.” povedal Viliam Gurbaľ, hlavný dirigent zboru. So zloženým zborom nacvičoval od 13. augusta dvakrát do týždňa a koncom augusta sa ku zboru pridal aj 30-členný orchester. 

Košice už majú generálku za sebou. Foto: Viliam Gurbal

 

Nová hymna i argentínske tango 

V Košiciach sa pápež stretne s mladými bez bohoslužby, preto aj hudobný program bude mať oproti Prešovu, či Šaštínu iný charakter. “Držali sme sa princípu – vyjadriť mládežnícku radosť, spontánnosť, jednoduchosť vo vyjadrovaní a použitie slovenského jazyka. Pomedzi tieto skladby sme sa snažili vložiť aj trochu klasiky.” hovorí Gurbaľ. V repertoári sú zahrnuté známe skladby ako Nech ten chrám zaplaví, obľúbená pieseň Kríž je znakom spásy Richarda Lačného, ale aj známe Händlovo Hallelujah!, či Ecce Sacerdos Magnus od Jiřího Strejca. Na stretnutí zaznie aj nová hymna, ktorú napísal Martin Husovský z kapely Komajota. Súčasnú liturgickú hudbu zastupuje skladba Choďte do celého sveta od slovenského skladateľa Stanislava Šurina a o inštrumentáciu sa postaral dirigent a jazzový hudobník Adrián Harvan. 

Špecialitou programu bude uvedenie skladby Astora Piazzollu (1921 – 1992) Libertango spolu s tanečným súborom. Zaradenie skladby od tohto argentínskeho skladateľa nadväzuje na krajinu, z ktorej pápež pochádza, no zároveň má aj inú funkciu. Tanečné páry, ktoré budú počas tanca účinkovať budú z rôznych krajov, resp. rôznych etník, budú rusínske, zemplínske, rómske, maďarské a latinsko-americké.

Keď sa stretne šesť zborov

Skúšky speváckych zborov prebiehali aj na západe Slovenska. V sobotu 28. augusta začal skúšať zmiešaný spevácky zbor, ktorý bude sprevádzať liturgiu slávnostnej bohoslužby s pápežom v Šaštíne. Tak ako v Prešove a Košiciach, tak aj v tomto prípade je zbor zložený z viacerých speváckych telies, konkrétne: Chorus Salvatoris (Bratislava), Psallite Deo (Nitra), Piarissimo (Trenčín), Chrámový zbor baziliky Sedembolestnej (Šaštín), zbor z Konzervatória (Bratislava), Osmičkári (Bratislava). Zbor sprevádza aj 26-členný orchester zostavený z hráčov pôsobiacich v rôznych profesionálnych zoskupeniach. Rozsiahle hudobné teleso vystúpi pod taktovkou dvojice dirigentov – Zuzany Buchovej Holičkovej a Róberta Mesároša. Sólových speváckych partov sa zhostia Hilda Gulyás, Mária Zajíčková Králiková a Marek Cepko. Koncertným majstrom orchestra je popredný slovenský huslista Juraj Tomka.

Z nácviku v Šaštíne. Foto: Ján Lukáš

Inštrukcie priamo z Vatikánu

Proces prípravy a naštudovania hudobnej časti liturgie v Šaštíne prebiehal aj v tomto prípade veľmi intenzívne. “Priznám sa, že predstava práce so stočlenným zborom ma spočiatku trochu vyplašila a od začiatku som mala veľký rešpekt.” vyjadrila sa na margo nácvikov dirigentka Zuzana Buchová Holičková. Spevákov pochválila: “Zbory však prišli výborne pripravené a aj keď sme doteraz nespolupracovali, reagujú veľmi dobre a flexibilne na všetky požiadavky, či už z mojej alebo zo strany dirigenta Róberta Mesároša. Musím tiež oceniť ich nesmiernu trpezlivosť a odhodlanie, lebo vlastne viac ako polovica z nich musela na každú spoločnú skúšku cestovať z pomerne veľkej vzdialenosti.” 

Hudobnú dramaturgiu zborov mal na starosti jezuita Vlastimil Dufka SJ a Vladimír Kopec, súčasný organista Baziliky sv. Emeráma v Nitre a zároveň dirigent katedrálneho speváckeho zboru Psallite Deo. “Pri príprave hudobnej zložky liturgie sme siahli najprv po tom, čo sme mohli použiť a čo už bolo skomponované, nakoľko čas na prípravu bol veľmi krátky.” hovorí Vladimír Kopec. 

Keďže bohoslužba v Šaštíne pripadá na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, bol výber hudobnej časti liturgie prispôsobený mariánskej tématike. “Najskôr sme vybrali piesne z Jednotného katolíckeho spevníka a Liturgického spevníka, ktoré sú vhodné na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Zároveň sme chceli zostať verní cirkevným dokumentom, ktoré kladú na prvé miesto gregoriánsky spev a polyfóniu, pretož tak prišla aj inštrukcia z Vatikánu.” ozrejmuje výber repertoáru Kopec. Pred spevom Aleluja vybrali teda ako sekvenciu starobylý spev Stabat Mater a hymnus Jesu dulcis memoria v úprave do slovenčiny, kde sa striedajú pasáže ľudu s organom s polyfónnymi pasážami a cappella zboru.

Niektoré spevy však bolo potrebné napriek tomu dokomponovať. “Ako inšpirácia poslúžili texty zo Svätého písma, ktoré priliehali k danej liturgii. Tak vznikol napríklad spev na prijímanie Radujte sa, ktorého text je v Rímskom misáli ako spev na prijímanie. Všetko sme, samozrejme, konzultovali s Rímom a s pápežskými ceremoniármi.” dodáva Kopec.

Skladba venovaná Františkovi

Zaujímavou skladbou je Kopecova skladba Tu es Petrus, ktorá zaznie na úvod príchodu papéža na bohoslužbu v Šaštíne. Vladimír Kopec napísal prvé náčrty skladby ešte ako študent Konzervatória sv. Cecílie v Ríme v roku 2009. Skladbu, vtedy ešte v kratšej verzii, venoval Sixtínskemu zboru v Bazilike sv. Petra, ktorú v tom čase viedol Mons. Giuseppe Liberto a nakrátko zaznela aj pápežovi Benediktovi XVI. Text skladby pochádza z biblie a jeho preklad znamená “Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu, tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva”.

Keď sme uvažovali, čo by sa hodilo ako prvé počas vítania pápeža medzi ľuďmi na papamobile, napadlo mi, že by som mohol dokončiť a prekomponovať túto skladbu. Mal som pocit, že text skladby bol ako stvorený na tento okamih. Vznikla tak z toho skladba, ktorú už neplánujem meniť a zostane takto – venovaná pápežovi Františkovi.” povedal Kopec, čo stálo za výberom skladby. 

Nejde pritom o prvú skladbu, ktorú Kopec pápežovi Františkovi venoval. V roku 2016 napísal pri príležitosti jubilejného roka Božieho milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František, oratórium Misericordia, ktoré mu venoval. Reakcia pápeža Františka ho milo prekvapila: “O pár mesiacov neskôr som objavil doma v schránke list vlastnoručne písaný pápežom Františkom, v ktorom mi ďakuje za toto dielo. Veľmi si to vážim a aj preto som cítil potrebu venovať mu spomínanú úvodnú skladbu.” 

Pápež František pricestoval na Slovensko v nedeľu v poobedných hodinách a na Slovensku bude do 15. septembra. Počas štyroch dní svojej návštevy mu okrem zborov v Prešove, Košiciach a Šaštíne zaspievajú aj iné hudobné telesá, či umelci napríklad na stretnutí v Katedrále sv. Martina alebo apočas návštevy na Luníku IX. Aj týmto spôsobom tak umocnia zážitok z jeho návštevy Slovenska.

 

Pripravila: Dominika Semaňáková
Titulná foto: Ján Lukáš

PRIDAJ KOMENTÁR